Leden login
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten?

Algemene informatie

Herstart activiteiten SportFysio-Oost

In de vergadering van 15 mei j.l. is besloten dat Sportfysio Oost als IOF een doorstart gaat maken. Alle (oud) leden worden binnenkort benaderd om opnieuw deel te gaan nemen aan dit netwerk van Sportfysiotherapeuten in Twente. Maar ook geregistreerde collega sportfysiotherapeuten die nog niet eerder deel hebben uitgemaakt van het SFO zijn van harte welkom. Het accent van deelname aan dit netwerk zal vooral liggen op activiteiten gericht op "de sporter", een actieve deelname aan (sub)programma's wordt verwacht.

De eerste vergadering, zal worden gehouden op 11 juni a.s. 19.30 uur, Locatie afdeling fysiotherapie van het ZGT in Almelo.

Visie:
een sporter heeft recht op de beste behandeling, bij de meest aangewezen NVFS-sportfysiotherapeut®, op de kortst mogelijke termijn.

Missie:
het optimaliseren van de sportfysiotherapie in de regio door samenwerking, intercollegiaal consult en gebruik maken van de aanwezige expertise.

Wilt u weten of er ook in uw buurt een SFO-therapeut zit, klik dan op de pagina "uw NVFS sportfysiotherapeut"


KvK 854760829
 

voorlopig emailadres websitebeheer: andre.stroet@gmail.com

 
 
© 2019 Copyright www.SportFysio-Oost.nl